Institutionen för fysik och astronomi

Fysik och astronomi

Forskningen inom fysik och astronomi vid Uppsala universitet berör allt från det ofattbart lilla till det stora. Forskningen bedrivs inom energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum och hela spektrumet avspeglar sig också i institutionens utbildning i kurser och program.

Diversity in the cultures of physics - bilateral sommarskola med Manchester och Sheffield

I augusti 2017 organiserar Uppsala universitet en fyra veckors sommarskola tillsammans med universiteten i Manchester och Sheffield. Målgruppen är unga fysiker på masternivå eller tidig doktorandnivå som har erfarenhet av att tillhöra underrepresenterat kön inom fysiken. Syftet med skolan är att ge verktyg, i form av kunskap och nätverk, för en fortsatt karriär inom fysik. Förutom fysikföreläsningar, besök vid olika forskningsanläggningar och deltagande i lokala forskargrupper kommer skolan även innefatta seminarier och workshops kring mångfald, genus, förebilder och normer i fysiken och fysikvärlden. 

Läs mer om sommarskolan