Department of Physics and Astronomy

Utbildning: Repetitionskurs Mekanik baskurs

  • Date:
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Å80109, Å6K1113, Å8K1103
  • Lecturer: Paul Barklem
  • Organiser: Institutionen för fysik och astronomi
  • Contact person: Paul Barklem
  • Utbildning

Institutionen för fysik och astronomi ger ett antal repetitionskurser för de som har missat ordinarie tentamen. Kurserna ges veckorna innan omtentamenstillfällena.

Mekanik Baskurs

Repetitionskursen ges 14-18 augusti, med tentamen 22 augusti 2017, och innehåller repetition av:

- Mekanik baskurs 1FA105
- Mekanik KF del 1 1FA602

Lärare: Paul Barklem

Schema Mekanik baskurs

Anmälan till repetitionskursen Mekanik baskurs

Anmälan till omtentamen görs i Studentportalen, där du också hittar information om tid och plats för tentamen.