Department of Physics and Astronomy

Utbildning: Repetitionskurs Mekanik II

  • Date:
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Å2002
  • Lecturer: Staffan Yngve
  • Organiser: Insttutionen för fysik och astronomi
  • Contact person: Staffan Yngve
  • Utbildning

Institutionen för fysik och astronomi ger ett antal repetitionskurser för de som har missat ordinarie tentamen. Kurserna ges veckorna innan omtentamenstillfällena.

Mekanik II

Repetitionskursen ges 7-16 augusti, med tentamen 19 augusti 2017, och innehåller repetition av:

- Mekanik II, 1FA102
- Mekanik KF del 2 1FA602

Lärare: Staffan Yngve

Schema Mekanik II

Anmälan till repetitionskursen i Mekanik II

Anmälan till omtentamen görs i Studentportalen, där du också hittar information om tid och plats för tentamen.