Department of Physics and Astronomy

Utbildning: Repetitionskurs Elektromagnetism I

  • Date: 8/7/2017 at 9:15 AM 8/15/2017
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Å2002
  • Lecturer: Max Wolff
  • Organizer: Institutionen för fysik och astronomi
  • Contact person: Max Wolff
  • Utbildning

Institutionen för fysik och astronomi ger ett antal repetitionskurser för de som har missat ordinarie tentamen. Kurserna ges veckorna innan omtentamenstillfällena.

Elektromagnetism I

Repetitionskursen ges 7-11 augusti, med tentamen den 15 augusti 2017, och innehåller repetition av:

- Elektromagnetism I, 1FA514
- Eldelen av Elektromagnetism och vågrörelselära, 1FA528
- Delar av (ungefär hälften) av Elektromagnetism 1FA603

 

Lärare: Max Wolff

Schema Elektromagnetism I

Anmälan till repetitionskurs Elektromagnetism I

Anmälan till omtentamen görs i Studentportalen, där du också hittar information om tid och plats för tentamen.