Department of Physics and Astronomy

Utbildning: Upprop för Tekniskt-naturvetenskapligt basår

  • Date: –12:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Häggsalen
  • Organiser: Institutionen för fysik och astronomi
  • Contact person: Johan Larsson
  • Phone: 018-471 3525
  • Utbildning

Upprop för Tekniskt - naturvetenskapligt basår

Kursstart för Tekniskt - naturvetenskapligt basår äger rum torsdagen den 24/8 kl. 08.15 i sal Å80101 (Fysik 1b1)