Department of Physics and Astronomy

Upprop: Kandidatprogrammet i fysik och ämneslärarprogrammet i fysik och matematik

  • Date: –11:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Å80101
  • Organiser: Institutionen för fysik och astronomi
  • Contact person: Rabab Elkarib
  • Phone: 018-471 3245
  • Utbildning