Department of Physics and Astronomy

Upprop: Kandidatprogrammet i fysik och ämneslärarprogrammet i fysik och matematik

  • Date: 8/21/2017 at 10:00 AM 11:00 AM
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Å80101
  • Organizer: Institutionen för fysik och astronomi
  • Contact person: Rabab Elkarib
  • Phone: 018-471 3245
  • Utbildning