Education: Call for Science and Technology Foundation Year Programme

  • Date: –12:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Siegbahnsalen (Å10101)
  • Contact person: Jannika Chronholm-Andersson, Johan Larsson och Elke Täuber
  • Utbildning