Institutionen för fysik och astronomi

Ny typ av nanosensor identifierar byggstenar i DNA

Forskare från Uppsala universitet och Brasilien har utvecklat en ny typ av nanosensor som kan detektera enstaka molekyler. 

Läs om nanosensorn som bland annat kunnat användas för att identifiera olika byggstenar i DNA

Utbildning på forskarnivå

Lagerkrans

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet. Det löpande ansvaret för doktorander har institutionen medan Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (TekNat) har det övergripande ansvaret och tillsynsansvaret för utbildningen. Som stöd till doktoranderns finns det två doktorandombudsmän vid institutionen för fysik och astronomi.

Mer om forskarutbildningen
 

Forskningssamarbeten

Uppsala är en aktiv deltagare i ett stort antal ledande nationella och internationella forskningssamarbeten som CERN, ESO, ESA, ESS, GSI, IceCube och MAXLab. Under åren har fysiken i Uppsala genom Manne Siegbahn och sonen Kai Siegbahn belönats med två Nobelpris.

Centrum och nätverk