Institutionen för fysik och astronomi

Forskarprofiler

Jonas Fransson

Jonas Fransson vid materialteori installerades som professor inom fysik, särskilt teori för starkt korrelerade material vid Uppsala universitet den 18 november 2016.

Läs om Jonas Franssons forskning

Jonas Fransson

Ulf Danielsson

Ulf Danielsson medverkar i avsnitt 20 av Uppsala universitets forskarpodd. "De stora frågorna", svarar Ulf Danielsson, professor i teoretisk filosofi, när han får frågan om vad han forskar på. Det handlar om fysiken som gör det möjligt för oss att överhuvudtaget existera: Gravitation, strängteori och mörk energi. Allt detta obegripliga och fascinerande berättar Ulf Danielsson om i det här avsnittet av Forskarpodden. Häng med på en hisnande resa!

Lyssna på Ulf Danielsson

Lyssna på tidigare avsnitt av forskarpodden

Cedric Linder

Professor Cedric Linder vid fysikens didaktik beviljades 5,9 miljoner kronor för projektet Undersökning av interaktiv naturvetenskaplig utbildning på universitetsnivå: Kombination av variationsteori och socialsemiotik avseende disciplinära representationer och semiotiska resurser av Vetenskapsrådet när projektmedlen för 2017-2020 delades ut.

Läs mer om Cedric Linders forskningsprojekt

Cedric Linder

Paul Barklem

Paul Barklem vid astronomi och rymdfysik tilldelades Vetenskapsrådets projektbidrag i november 2016 på 3,2 miljoner för perioden 2016-2020 för projektet "Atomära processer i stjärnatmosfärer: vägen till exakta grundämneshalter för galaktisk arkeologi."

Läs mer om Paul Barklems forskningsprojekt

Paul Barklem

Tord Johansson

Tord Johansson vid kärnfysik tilldelades 3 miljoner från Vetenskapsrådets stora utlysning i naturvetenskap och teknikvetenskap 2016 för perioden 2016-2020 för projektet "Fysik med hyperoner med särtal och charm i elektromagnetisk och stark växelverkan."

Läs mer om Tord Johanssons forskningsprojekt

Tord Johansson

Olof "Charlie" Karis

Olof "Charlie" Karis vid molekyl- och kondenserade materiens fysik, tilldelades i november 2016 3,3 miljoner i projektmedel för perioden 2016-2020 från Vetenskapsrådets stora utlysning i naturvetenskap och teknikvetenskap för projektet "Ultrasnabb dynamik i funktionella material".

Läs mer om Olof "Charlie" Karis forskningsprojekt

Olof Charlie Karis

Joseph Minahan

Joseph Minahan vid teoretisk fysik tilldelades 4,2 miljoner i projektmedel för perioden 2016-2020 vid Vetenskapsrådets stora utlysning i naturvetenskap och teknikvetenskap för projektet "Strängteori och kvantfältteori".

Läs mer om Joseph Minahans forskningsprojekt

Joseph Minahan

Biplab Sanyal

Biplab Sanyal vid materialteori tilldelades 2,55 miljoner i projektbidrag vid Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturevtenskap och teknikvetenskap i november 2016 för perioden 2016-2020 för projektet "Magnetiserings- och polarisationsdynamik i komplexa multiferroiska oxider".

Läs mer om Biplab Sanyals forskningsprojekt

Biplab Sanyal

Max Wolff

Max Wolff vid materialfysik har tilldelats 3,475 miljoner i projektbidrag vid Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap för perioden 2016-2020 för projektet "Polymerer då man applicerar skjuvning."

Läs mer om Max Wolffs forskningsprojekt

Max Wolff

Vitaliy Goryashko

Vitaliy Goryashko vid FREIA har tilldelats 3 miljoner i etableringsbidrag vid Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap för perioden 2016-2020 för projektet "Generation av gigantiska halvcykelpulser av terahertzljus".

Läs mer om Vitaliy Goryashkos forskningsprojekt

Vitaliy Goryashko

Maria Hahlin

Maria Hahlin vid molekyl- och kondenserade materiens fysik tilldelades 3,32 miljoner i etableringsbidrag vid Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap under period 2016-2020 för projektet "Gränsytor och gränsskikt i in operandi Li-jon batterier".

Läs mer om Maria Hahlins forskningsprojekt

Maria Hahlin

Magdalena Larfors

Magdalena Larfors vid teoretisk fysik tilldelades 3,6 miljoner i etableringsbidrag för perioden 2016-2020 vid Vetenskapsrådets stora utlysning i november 2016. Hennes forskningsområde är Strängteorins realistiska grundtillstånd.

Läs mer om Magdalena Larfors forskningsprojekt

Magdalena Larfors

Pablo Maldonado

Pablo Maldonado vid materialteori tilldelades 3,124 miljoner i etableringsbidrag vid Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap i november 2016 för projektet "Ultrasnabba icke-jämvikters processer i magnetika material och i spinntronik".

Läs mer om Pablo Maldonados forskningsprojekt

Pablo Maldonado

Venkata Kamalakar Mutta

Venkata Kamalakar Mutta vid molekyl- och kondenserade materiens fysik har tilldelats 3,2 miljoner i etableringsbidrag vid Vetenskapsrådets stora utlysning i naturvetenskap och teknikvetenskap i november 2016 för perioden 2016-2020 för projektet "Nästa generations 2D kristall och nano - magnetiska spinnkretsar".

Läs mer om Venkata Kamalakar Muttas forskningsprojekt

Venkata Kamalakar Mutta

Daniel Primetzhofer

Daniel Primetzhofer vid tillämpad kärnfysik har tilldelats 4 miljoner i etableringsbidrag i Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap i november 2016 för perioden 2016-2020 för projektet "Realtidskaraktärisering av struktur- och kompositionsförändringar av ultra-tunna filmer".

Läs mer om Daniel Primetzhofers forskningsprojekt

Daniel Primetzhofer

Monica Guica

År 2016 var ett framgångsrikt år för Monica Guica, forskare i teoretisk fysik. Från att ha saknat egna forskningsanslag leder hon nu ett forskningsprogram med finansiering från flera olika håll. Målet är att upptäcka vackra och intressanta teorier bakom svarta hål och holografi.

Läs mer om Monica Guicas forskning

Monica Guica

Annica Black-Schaffer

Annica Black-Schaffer, universitetslektor och docent i materialteori vid institutionen för fysik och astronomi, tilldelades den 7 mars 2016 emot det nyinstiftade priset For women in science “för enastående forskningsresultat inom supraledning och dess spännande applikationer rörande kvantdatorer”.

Läs om Annica Black-Schaffers forskning

Annica Black-Schaffer

Björgvin Hjörvarsson

Björgvin Hjörvarsson, professor i materialfysik vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet valdes den 16 december 2015 in som ordinarie ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien i fysikklassen.

Läs mer om Björgvin Hjörvarsson

Björgvin Hjörvarsson

Susanne Mirbt

Susanne Mirbt installerades som professor inom kondenserade materiens fysik vid Uppsala universitet den 13 november 2015.

Läs om Susanne Mirbts forskning

Susanne Mirbt

Olga Botner

Olga Botner, professor i fysik, är en av de Uppsalaforskare som är med och utser Nobelpristagare – en chans att lära sig mer om andras forskningsfält och gå på djupet i sitt eget. Den egna forskningen handlar om partiklar från rymden som har hittats djupt nere i Sydpolens is.

Läs mer om Olga Botners forskning

Olga Botner