European Research Council

ERC Starting Grants 2018

Oliver Schlotterer har tilldelats ERC Starting Grant för 2018 från Europeiska forskningsrådet. Han är för närvarande verksam vid Max Planck Institute for Gravitational Physics, Potsdam, Tyskland och kommer att flytta sin verksamhet till institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet i samband med ERC-anslaget. 

Oliver Schlotterer tilldelas ERC Starting Grants för projektet ”UNISCAMP, The unity of scattering amplitudes: gauge theory, gravity, strings and number theory”.

Läs mer om ERC Starting Grants

ERC Starting Grants 2017

Annica Black-Schaffer och Adrian Kantian, materialteori, tilldelas 2017 års ERC Starting Grants från Europeiska forskningsrådet. 

Annica Black-Schaffer tilldelas medel för projektet ”New mechanisms and materials for odd-frequency superconductivity” och Adrian Kantian för projektet ”D-electrons coupled to dissipation: a novel approach for understanding and engineering superconducting materials and devices”.

Läs mer om ERC Starting Grants

ERC Starting Grants 2015

Monica Guica, institutionen för fysik och astronomi, har fått bidrag till projektet ”Emergent spacetime and maximally spinning black holes”.

Monica Guicas forskning handlar om svarta hål i kosmos. Svarta hål är några av de mest fascinerande objekt som vi kan observera på himlen. Men det de säger oss på en djup teoretisk nivå är att de två teorier vi använder oss av för att beskriva världen – den allmänna relativitetsteorin och kvantmekaniken – är oförenliga med varandra. Lösningen på det här problemet tros vara holografi. Monica Guica kommer att undersöka hur holografi fungerar i verkligheten genom att hitta hologram av svarta hål på himlen.

Läs mer om ERC Starting Grants 2015 vid Uppsala universitet