Institutionen för fysik och astronomi

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2018

Probing charge- and mass-transfer reactions on the atomic level

Huvudsökande: Henrik Cederquist, Stockholms universitet
Medsökande: Paul Barklem, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Projekttitel: Probing charge- and mass-transfer reactions on the atomic level
Beviljade medel: 37 200 000 kronor under fem år

Paul Barklem