Vetenskapsrådets projektbidrag inom neutronspridning 2018

Vetenskapsrådet fattade den 1 november 2018 beslut om projektbidrag inom neutronspridning. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 3 400 000 SEK för perioden 2019-2022 för ett projektbidrag.