Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2018

Vetenskapsrådet fattade den 1 november 2018 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 34 980 000 SEK för perioden 2018-2022 för totalt sju projektbidrag och tre etableringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2019.

Projektbidrag

Elektronstruktur tuning hos hybrid-perovskitmaterial för solceller

Projekttitel: Elektronstruktur tuning hos hybrid-perovskitmaterial för solceller
Huvudsökande: Sergei Butorin, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 456 000 SEK för perioden 2019-2022

Sergei Butorin 432432

Studier av halid- och oxidmaterial och deras gränsskikt för optoelektronik – Atomär förståelse från avancerade röntgenbaserade spektroskopiska metoder

Projekttitel: Studier av halid- och oxidmaterial och deras gränsskikt för optoelektronik – Atomär förståelse från avancerade röntgenbaserade spektroskopiska metoder
Huvudsökande: Håkan Rensmo, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 320 000 SEK för perioden 2019-2022

Projektbeskrivning Studier av halid- och oxidmaterial och deras gränsskikt för optoelektronik – Atomär förståelse från avancerade röntgenbaserade spektroskopiska metoder

Etableringsbidrag

Material under extrema betingelser

Projekttitel: Material under extrema betingelser
Huvudsökande: Mahmoud Abdel-Hafiez
Beviljade medel: 3 600 000 SEK för perioden 2019-2022

En enhetlig teori för antiferromagnetisk spinntronik och spinnorbitronik

Projekttitel: En enhetlig teori för antiferromagnetisk spinntronik och spinnorbitronik
Huvudsökande: Dmitry Yudin
Beviljade medel: 3 500 000 SEK för perioden 2019-2022