Kryocentrum

Kryocentrum producerar och distribuerar flytande helium och flytande kväve för forskning vid universitetet. Dessutom produceras här kryogener för experiment vid testkryostaterna på FREIA-laboratoriet. Kryocentrum stöds av ett bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Det är en viktig infrastruktur som behövs för att utveckla den supraledande accelerationsteknik som krävs för många av de framtida elektron- och protonacceleratorer som används för partikel- och materialfysik, såsom frielektronlasrar och högintensiva protonacceleratorer.

Årligen distribueras cirka 14'000 liter flytande helium och 100'000 liter flytande kväve till användare vid Uppsala universitet, SLU och andra institut i Uppsala.

Kryocentrum ligger i Freialaboratoriet vid Ångströmlaboratoriet. Man kommer in till Kryocentrum via plan 1 i Ångström eller från dörren vid södra parkeringen. Båda vägarna kräver passerkort. Ringklocka finns vid dörren.

Öppet för fyllning och avhämtning samma dag av flytande kväve: måndag - fredag, kl. 08.00 - 09.00.

Öppet för fyllning och avhämtning flytande-helium enligt överenskommelse.

Tillträde med passerkort för avhämtning flytande-kväve och flytande-helium: måndag - fredag, kl. 08.00 - 12.00.

Öppettider sommaren 2017

Utskänkning av flytande kväve

V28                                     Tisdag    Fredag           Kl 8.00 – 9.00
V29                                     Tisdag    Fredag           Kl 8.00 – 9.00
V30                                     Stängt
V31                                     Tisdag    Fredag           Kl 8.00 – 9.00
V32                                     Stängt

Utskänkning av flytande helium

V29                                     Stängt
V30                                     Stängt
V32                                     Stängt

Vid problem med dessa öppettider kontakta:

e-post: cryo@physics.uu.se
telefon: 072 999 90 90

Observera!

Hisstransport av flytande kväve och helium skall ske utan personer i hisskorgen. Se anvisningar för transport av farligt gods i medarbetarportalen.