Institutionen för fysik och astronomi

Kryocentrum

Kryocentrum producerar och distribuerar flytande helium och flytande kväve ämnat för forskning inom universitetet. Anläggningen drivs med medel från Knut och Alice Wallenberg stiftelsen. Det är också en infrastruktur som spelar en nyckelroll i utvecklingen av accelerationsteknologi med supraledande material vilket är nödvändigt för framtida fri-elektron lasrar och högintensiva protonacceleratorer.

Kryocentrum finns i FREIA-laboratoriet vid Ångströmlaboratoriet. Ingången hittar du i anslutning till den södra prakeringen. Vid dörren finns både dörrklocka och telefonnummer. Du som är anställd vid universitetet hittar mer information om Kryocentrum i Medarbetarportalen.

Öppettider för upphämtning av flytande kväve

Måndag – Fredag, kl. 08-12

Under V52, 2016, endast:

Tisdag den 27/12 Kl 8.00 – 9.00

Fredag den 30/12 Kl 8.00 – 9.00

Kontakt

För beställningar och frågor kontakta Åke Jönsson.