Institutionen för fysik och astronomi

Thz-projektet

Skiss av den framtida THz/foton-källanMed elektromagnetisk strålning i THz-området kan man undersöka och kontrollera lågenergetiska excitationer i materien som till exempel molekylära rotationstillstånd, DNA-dynamik, spinvågor och Cooper-par. Det ökande intresset för THz-strålning har föranlett SUFEL (Stockholm-Uppsala centre for Free Elektron Laser research) tillsammans med FREIA-laboratoriet att undersöka intresset från nationella användare för THz-fysik och utarbeta en konceptuell design av en kompakt mångsidig THz-fotonkälla. Målet är att bygga en THz-FEL baserad på en supraledande linjäraccelerator vid FREIA-laboratoriet, som bas för en nationell användarfacillitet.

Läs mer om THz-projektet på den engelska sidan.

Uppgradering av LHC

FREIA-laboratoriet kommer att bidra till uppgraderingen av CERNs accelerator LHC som planeras vara klar 2025. Det treåriga kontraktet är det första i sitt slag som tecknats med ett svenskt laboratorium.

Projektet syftar till att uppgradera LHC acceleratorns luminositet till 1035 cm-2s-1. Freia kommer att bidra till utveckling och tester av  supraledande s.k. krabb-kaviteter och korrektions-magneter.

För mer information om HL LHC se t.ex. : https://indico.cern.ch/event/524795/timetable/