Institutionen för fysik och astronomi

Populärvetenskaplig presentation

FREIA-laboratoriet

Vid FREIA-laboratoriet arbetar fysiker och ingenjörer med utveckling av partikelacceleratorer och andra vetenskapliga instrument. Partikelacceleratorer är viktiga för att möjliggöra forskning inom högenergifysik, materialvetenskap och biovetenskap. Vid CERN är till exempel ATLAS- och CMS-detektorerna beroende av  partikelacceleratorn LHC. På samma sätt är röntgenspektrometrar och monokromatorer vid synkrotronljuskällor som MAX Lab i Lund beroende av en elektronaccelerator för synkrotronljus.

I många acceleratorer finns supraledande utrystning såsom radiofrekvenskaviteter och magneter. Radiofrekvenskaviteter används för att accelerera laddade partiklar. FREIA-laboratoriet är utrustat med en högeffektstestanläggning för supraledande radiofrekvenskaviteter. Denna anläggning inbegriper bland annat kraftfulla spänningskällor och en kryostat vari radiofrekvenskaviteterna placeras under test, den så kallade HNOSS. Denna testanläggning används för utvecklingen av den supraledande linjäracceleratorn till European Spallation Source (ESS) i Lund.

Namnet FREIA är en akronym för "Facility for Research Instrumentation and Accelerator Development". FREIA-laboratoriet grundades 2011 och är inrymt i en 1000 m2 stor hall vid Ångström-laboratoriet. En översikt av FREIA-laboratoriet visas i figuren nedan.

3D ritning över FREIA-laboratoriet