Institutionen för fysik och astronomi

Populärvetenskaplig presentation

FREIA-laboratoriet

Vid FREIA-laboratoriet arbetar fysiker och ingenjörer med utveckling av partikelacceleratorer och andra vetenskapliga instrument. Partikelacceleratorer är viktiga för att möjliggöra forskning inom högenergifysik, materialvetenskap och biovetenskap. Tänk på ATLAS och CMS detektorerna vid CERN som betjänas av LHC-partikelacceleratorn eller röntgenspektrometrar och monokromatorer vid synkrotronljuskällor som MAX Lab i Lund som är beroende av en elektronaccelerator för synkrotronljus.

Supraledande anordningar såsom radiofrekvenskaviteter och magneter är viktiga komponenter i state-of-the-art instrumenteringen. Radiofrekvenskaviteter används för att accelerera laddade partiklar. FREIA-laboratoriet är utrustat med en högeffektstestanläggning för supraledande radiofrekvenskaviteter inklusive en horisontell kryostat, den så kallade HNOSS. Denna testanläggning används för utvecklingen av den supraledande linjäracceleratorn till European Spallation Source (ESS) i Lund.

Namnet FREIA är en akronym för "Facility for Research Instrumentation and Accelerator Development". FREIA-laboratoriet grundades 2011 och är inrymt i en 1000 m2 stor hall vid Ångström-laboratoriet. En översikt av FREIA-laboratoriet visas i figur 1.

3D ritning över FREIA-laboratoriet
Figur 1. Översikt av FREIA-laboratoriet.