Institutionen för fysik och astronomi

Utbildning

3 forskarstuderande har nyligen erhållit doktorexamina och ytterligare 6 studenter är för närvarande antagna till forkarstudier kopplade till FREIA.

Forskare vid FREIA deltar i instutitonens undervisning och är ansvariga för följande kurser och projektarbeten.