Institutionen för fysik och astronomi

Seminar in theoretical high energy physics

  • Datum: –16.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å12167
  • Föreläsare: Tanmoy Mondal, Harish-Chandra Research Institute (HRI), India
  • Webbsida
  • Kontaktperson: Elin Bergeås Kuutmann
  • Telefon: 018-471 3828
  • Seminarium

Weekly seminar in theoretical high energy physics