Institutionen för fysik och astronomi

Half-time PhD seminar: Hyperons, spin and electromagnetism

Half-time PhD seminar in theoretical nuclear physics