Medarbetare

Nedan kan ni hitta en lista över medlemmarna av vår avdelning och all kontaktinformation, länkar till Universitetskatalogen eller personliga hemsidor. Ni kan också hitta en lista över alla tidigare anställda.


FAKULTET

Ulf Danielsson
Professor
Publications
Personal WebPage

ulf.danielsson@physics.uu.se
Kontor: 73118;
Telefon: +4618 471 3299;

Joseph Minahan
Professor
Publications
Personal WebPage

joseph.minahan@physics.uu.se
Kontor: 73120;
Telefon: +4618 471 3291;

Maxim Zabzine
Professor (Head of Division)
Publications
Personal WebPage

maxim.zabzine@physics.uu.se
Kontor: 73114;
Telefon: +4618 471 3247;

Konstantin Zarembo
Professor (Nordita)
Publications

konstantin.zarembo@physics.uu.se
Kontor: 
Telefon:

Ulf Lindström
Professor Emeritus
Publications

ulf.lindstrom@physics.uu.se
Kontor: 
Telefon: +4618 471 3298;

Staffan Yngve
Professor Emeritus
Publications

staffan.yngve@physics.uu.se
Kontor: 73134;
Telefon: +4618 471 3240;

Agnese Bissi
Associate Professor
Publications

agnese.bissi@physics.uu.se
Kontor: 73112;
Telefon: 

Guido Festuccia
Associate Professor
Publications

guido.festuccia@physics.uu.se
Kontor: 73408;
Telefon: 

Lisa Freyhult
Associate Professor
Publications

lisa.freyhult@physics.uu.se
Kontor: 73132;
Telefon: +4618 471 3297;

Henrik Johansson
Associate Professor
Publications
Personal WebPage

henrik.johansson@physics.uu.se
Kontor: 73130;
Telefon: +4618 471 3243;

Jian Qiu
Associate Professor
(joint with math department)
Publications

jian.qiu@math.uu.se
Kontor: 14239;
Telefon: +4618 471 7625;

Oliver Schlotterer
Associate Professor
Publications
Personal WebPage

oliver.schlotterer@physics.uu.se
Kontor:
Telefon:

Dmytro Volin
Associate Professor
Publications
Personal WebPage

dmytro.volin@physics.uu.se
Kontor:
Telefon:

Marco Chiodaroli
Assistant Professor
Publications

marco.chiodaroli@physics.uu.se
Kontor: 73408;
Telefon:

Giuseppe Dibitetto
Assistant Professor
Publications

giuseppe.dibitetto@physics.uu.se
Kontor: 73411;
Telefon: +4618 471 3242;

Magdalena Larfors
Assistant Professor
Publications

magdalena.larfors@physics.uu.se
Kontor: 73415;
Telefon: +4618 471 3296;


POSTDOCS

Arash Arabi Ardehali
Kontor: 73126;
Telefon:
ardehali@physics.uu.se
Publications

Souvik Banerjee
Kontor: 73128;
Telefon:
souvik.banerjee@physics.uu.se
Publications

Adam Bzowski
Kontor: 73116;
Telefon:
adam.bzowski@physics.uu.se
Publications

Luca Cassia
Kontor: 73116;
Telefon:
luca.cassia@physics.uu.se
Publications

Parijat Dey
Kontor: 73407;
Telefon:
parijat.dey@physics.uu.se
Publications

Emtinan Elkhidir
Kontor: 73405;
Telefon:
emtinan.osman@physics.uu.se
Publications

Tobias Hansen
Kontor: 73407;
Telefon:
tobias.hansen@physics.uu.se
Publications

Yongchao Lu
Kontor: 73110;
Telefon:
yongchao.lu@physics.uu.se
Publications

Gustav Mogull
Kontor: 73128;
Telefon:
gustav.mogull@physics.uu.se
Publications

Achilleas Passias
Kontor: 73110;
Telefon:
achilleas.passias@physics.uu.se
Publications

Antonio Pittelli
Kontor: 73110;
Telefon:
antonio.pittelli@physics.uu.se
Publications

Aleksandr Popolitov
Kontor: 73116;
Telefon: +4618 471 5955;
aleksandr.popolitov@physics.uu.se
Publications

Vladimir Procházka
Kontor: 73405;
Telefon:
vladimir.prochazka@physics.uu.se
Publications

Marjorie Schillo
Kontor: 73126;
Telefon: +4618 471 5955;
marjorie.schillo@physics.uu.se
Publications

Fei Teng
Kontor: 73128;
Telefon:
Fei.Teng@physics.uu.se
Publications

Luca Visinelli
Kontor: 73116;
Telefon:
luca.visinelli@physics.uu.se
Publications


PH.D. STUDENTS

Giulia Fardelli
Kontor:
Telefon:
giulia.fardelli@physics.uu.se 

Lucia Garozzo
Kontor: 73134;
Telefon: +4618 471 3244;
lucia.garozzo@physics.uu.se
Publications

Alessandro Georgoudis
Kontor: 73138;
Telefon: +4618 471 3248;
alessandro.georgoudis@physics.uu.se
Publications

Suvendu Giri
Kontor: 73134;
Telefon: +4618 471 3244;
suvendu.giri@physics.uu.se
Publications

Anastasios Gorantis
Kontor: 73134;
Telefon: +4618 471 3244;
anastasios.gorantis@physics.uu.se
Publications

Gregor Kälin
Kontor: 73138;
Telefon: +4618 471 3248;
gregor.kaelin@physics.uu.se
Publications

Rebecca Lodin
Kontor: 73134;
Telefon: +4618 471 3244;
rebecca.lodin@physics.uu.se
Publications

Matthew Magill
Kontor:
Telefon:
matthew.magill@physics.uu.se
Publications

Paolo Pichini
Kontor: 73138;
Telefon: +4618 471 3248;
paolo.pichini@physics.uu.se

Konstantina Polydorou
Kontor: 73134;
Telefon: +4618 471 3244;
konstantina.polydorou@physics.uu.se
Publications

Lorenzo Ruggeri
Kontor: 73138;
Telefon: +4618 471 3248;
lorenzo.ruggeri@physics.uu.se

Robin Schneider
Kontor:
Telefon:
robin.schneider@physics.uu.se
Publications

Alexander Hans Peter Söderberg
Kontor: 73138;
Telefon: +4618 471 3248;
alexander.soderberg@physics.uu.se
Publications

Erik Widén
Kontor:
Telefon:
erik.widen@physics.uu.se
Publications