Institutionen för fysik och astronomi

Medarbetare

Nedan kan ni hitta en lista över medlemmarna av vår avdelning och all kontaktinformation, länkar till Universitetskatalogen eller personliga hemsidor. Ni kan också hitta en lista över alla tidigare anställda


Fakultet

Ulf Danielsson
Professor
Publications
Personal WebPage

ulf.danielsson@physics.uu.se
Kontor: 73118;
Telefon: +4618 471 3299;

Joseph Minahan
Professor
Publications
Personal WebPage

joseph.minahan@physics.uu.se
Kontor: 73120;
Telefon: +4618 471 3291;

Maxim Zabzine
Professor (Head of Division)
Publications
Personal WebPage

maxim.zabzine@physics.uu.se
Kontor: 73114;
Telefon: +4618 471 3247;

Konstantin Zarembo
Professor (Nordita)
Publications

konstantin.zarembo@physics.uu.se
Kontor: 
Telefon:

Ulf Lindström
Senior Professor
Publications

ulf.lindstrom@physics.uu.se
Kontor: 
Telefon: +4618 471 3298;

Staffan Yngve
Professor Emeritus
Publications

staffan.yngve@physics.uu.se
Kontor: 73134;
Telefon: +4618 471 3240;

Guido Festuccia
Associate Professor
Publications

guido.festuccia@physics.uu.se
Kontor: 73408;
Telefon: ;

Lisa Freyhult
Associate Professor
Publications

lisa.freyhult@physics.uu.se
Kontor: 73132;
Telefon: +4618 471 3297;

Monica Guica
Associate Professor
Publications

monica.guica@physics.uu.se
Kontor: ;
Telefon: ;

Henrik Johansson
Associate Professor
Publications
Personal WebPage

henrik.johansson@physics.uu.se
Kontor: 73130;
Telefon: +4618 471 3243;

Jian Qiu
Associate Professor
(joint with math department)
Publications

jian.qiu@math.uu.se
Kontor: 14239;
Telefon: +4618 471 7625;

Marco Chiodaroli
Assistant Professor
Publications

marco.chiodaroli@physics.uu.se
Kontor: 73408;
Telefon: ;

Giuseppe Dibitetto
Assistant Professor
Publications

giuseppe.dibitetto@physics.uu.se
Kontor: 73411;
Telefon: +4618 471 3242;

Magdalena Larfors
Assistant Professor
Publications

magdalena.larfors@physics.uu.se
Kontor: 73415;
Telefon: +4618 471 3296;


POSTDOCS

Arash Arabi Ardehali
Kontor: 73414;
Telefon: ;

Publications

Thales Azevedo
Kontor: 73126;
Telefon: +4618 471 5955;
thales.azevedo@physics.uu.se
Publications

Souvik Banerjee
Kontor: 73128;
Telefon: +4618 471 3291;
souvik.banerjee@physics.uu.se
Publications

Gang Chen
Kontor: 73414;
Telefon: ;
gang.chen@physics.uu.se
Publications

Andrei Constantin
Kontor: 73126;
Telefon: +4618 471 5955;
andrei.constantin@physics.uu.se
Publications

Oluf Engelund
Kontor: 73128;
Telefon: +4618 471 3291;
oluf.engelund@physics.uu.se
Publications

Pietro Longhi
Kontor: 73116;
Telefon: +4618 471 5955;
pietro.longhi@physics.uu.se
Publications

Fabrizio Nieri
Kontor: 73116;
Telefon: +4618 471 5955;
fabrizio.nieri@physics.uu.se
Publications

Yiwen Pan
Kontor: 73116;
Telefon: +4618 471 5955;
yiwen.pan@physics.uu.se
Publications

Achilleas Passias
Kontor: 73414;
Telefon: ;
achilleas.passias@physics.uu.se
Publications

Rak-Kyeong Seong
Kontor: 73126;
Telefon: +4618 471 5955;
rak-kyeong.seong@physics.uu.se
Publications


PH.D. STUDENTS

Xinyi Chen-Lin
Kontor:
Telefon:
Xinyi.Chen@nordita.org
Publications

Suvendu Giri
Kontor: 73134;
Telefon: +4618 471 3244;
suvendu.giri@physics.uu.se
 

Alessandro Georgoudis
Kontor: 73138;
Telefon: +4618 471 3248;
alessandro.georgoudis@physics.uu.se
Publications

Anastasios Gorantis
Kontor: 73134;
Telefon: +4618 471 3244;
anastasios.gorantis@physics.uu.se
 

Gregor Kälin
Kontor: 73138;
Telefon: +4618 471 3248;
gregor.kaelin@physics.uu.se

Patryk Kusek
Kontor: 73134;
Telefon: +4618 471 3244;
patryk.kusek@physics.uu.se

Rebecca Lodin
Kontor: 73414;
Telefon: ;
rebecca.lodin@physics.uu.se
Publications

Daniel Medina Rincon
Kontor:
Telefon:
d.r.medinarincon@nordita.org
Publications

Raul Pereira
Kontor: 73138;
Telefon: +4618 471 3248;
raul.pereira@physics.uu.se
Publications

Konstantina Polydorou
Kontor: 73134;
Telefon: +4618 471 3244;
konstantina.polydorou@physics.uu.se
 

Luigi Tizzano
Kontor: 73138;
Telefon: +4618 471 3248;
luigi.tizzano@physics.uu.se
Publications

Sergio Vargas Avila
Kontor: 73134;
Telefon: +4618 471 3244;
sergio.vargas@physics.uu.se
Publications

Erik Widén
Kontor:
Telefon:
erik.widen@physics.uu.se
 

Jacob Winding
Kontor: 73138;
Telefon: +4618 471 3248;
jacob.winding@physics.uu.se
Publications