Institutionen för fysik och astronomi

Examensarbeten i tillämpad kärnfysik

Följande examensarbeten finns just nu utannonserade vid avdelningen för tillämpad kärnfysik. I vissa fall kan de även vara lämpliga som kortare studentprojekt, hör gärna av dig till respektive kontaktperson om du är intresserad.

Modelling of detector response of neutrons from a fusion plasma in a time-of-flight spectrometer

Kontakt
Jacob Eriksson eller Erik Andersson Sundén


Optimization and reimplementation of data reduction
routines

Kontakt
Jacob Eriksson eller Erik Andersson Sundén


Time alignment of neutron detector pairs at JET

Kontakt
Jacob Eriksson eller Erik Andersson Sundén


Implementation of an energy calibration procedure
for TOFOR using a LASER light source

Kontakt
Jacob Eriksson eller Erik Andersson Sundén


Radioactive concrete - the true story revealed!

Kontakt
Johan Nyberg or Mattias Lantz


Virtual studies of nuclear fission

Kontakt
Ali Al-Adili


Transmutation of 232Th into 233U at SwissFel

Kontakt
Henrik Sjöstrand


Simulations of neutron-induced fission reactions for IGISOL

Kontakt
Ali Al-Adili


Characterization of cerium-doped lanthanum-bromide detector for prompt fission gamma-ray measurements

Kontakt
Ali Al-Adili


Kontakt
Andreas Solders


Setting up a trap experiment for g-factor measurements

Kontakt
Andreas Solders


Testa en detektoruppställning för Röntgenanalys med partikelstrålar

Kontakt
Daniel Primetzhofer


Icke-destruktiv väteprofilering på nm-skalan med jonstrålar

Kontakt
Daniel Primetzhofer


Detektion av kärnvapenexplosioner 

Kontakt
Henrik Sjöstrand


New Zr data libraries for Serpent criticality calculations

Kontakt
Henrik Sjöstrand


Utveckling av en kodmodul för neutrontransportberäkning

Kontakt
Augusto Hernandez Solis och Henrik Sjöstrand


Neutron yield scaling laws at MAST

Kontakt
Marco Cecconello