Institutionen för fysik och astronomi

Seminarium i materialteori: Electrochemical Reduction of Aqueous Carbon Dioxide on Sn-based electrodes: A mechanistic study from First-Principles Theory

  • Datum: 21 mars, kl. 12.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 80101
  • Föreläsare: Giane Damas
  • Arrangör: Avdelningen för materialteori, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Samara Keshavarz
  • Seminarium