Ångströmföreläsningen 2017

  • Datum: –16.45
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Siegbahnsalen
  • Föreläsare: Joachim Stöhr, Stanford University, USA
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Erik B. Karlsson
  • Seminarium

Birth of the X-Ray Laser and a New Era of Science
Årets föreläsning fokuserar på utveckligen av moderna röntgenkällor, vilken lett fram till röntgenfrielektronlasern XFEL. Denna har unika egenskaper och kan användas för att undersöka materien på den atomära längdskalan samtidigt som de elektroner som binder atomer samman kan följas på sin karakteristiska tidsskala. Detta kommer att illustreras med flera exempel.