Institutionen för fysik och astronomi

Utbildning: Repetitionskurs Elektromagnetism I

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å2002
  • Föreläsare: Max Wolff
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Max Wolff
  • Utbildning

Institutionen för fysik och astronomi ger ett antal repetitionskurser för de som har missat ordinarie tentamen. Kurserna ges veckorna innan omtentamenstillfällena.

Elektromagnetism I

Repetitionskursen ges 7-11 augusti, med tentamen den 15 augusti 2017, och innehåller repetition av:

- Elektromagnetism I, 1FA514
- Eldelen av Elektromagnetism och vågrörelselära, 1FA528
- Delar av (ungefär hälften) av Elektromagnetism 1FA603

 

Lärare: Max Wolff

Schema Elektromagnetism I

Anmälan till repetitionskurs Elektromagnetism I

Anmälan till omtentamen görs i Studentportalen, där du också hittar information om tid och plats för tentamen.