Institutionen för fysik och astronomi

Utbildning: Basårsdagen för Tekniskt-naturvetenskapligt basår

  • Datum: 2017-08-30 kl 10:00 13:00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Södra entrén
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Johan Larsson
  • Utbildning

Kick-off för studenter på Tekniskt-naturvetenskapligt basår.