Institutionen för fysik och astronomi

Föreläsning i samband med rekrytering av professor i fotonvetenskap med specialisering i molekyl- och kondenserade materiens fysik

  • Datum: 13 september, kl. 08.30–11.30
  • Plats: Polacksbacken ITC 1211
  • Föreläsare: Elke Arenholz, Hermann Dürr, Alexander Föhlisch, Maria Krikunova, Håkan Rensmo, Philippe Wernet
  • Arrangör: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
  • Kontaktperson: Olle Björneholm
  • Föreläsning
Med anlednig av rekrytering av en professor i fotonvetenskap med specialisering i molekyl- och kondenserade materiens fysik kommer sex kandidater presentera sin forskning och framtidsplaner.
 
Presentationsschema

08.30 – 08.50     Elke Arenholz
09.00 – 09.20     Hermann Dürr
09.30 – 09.50     Alexander Föhlisch
10.10 – 10.30     Maria Krikunova
10.40 – 11.00     Håkan Rensmo
11.10 – 11.30     Philippe Wernet

Karta till föreläsningssal 1211 ITC, Polacksbacken