Institutionen för fysik och astronomi

Licentiatförsvar: Advances in Biomolecular Imaging with X-ray Free-Electron Lasers

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å2001
  • Föreläsare: Christofer Östlin
  • Arrangör: Avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik, institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Christofer Östlin
  • Licentiatseminarium