Institutionen för fysik och astronomi

Seminarium: Long-range Ising model as a physical example of non-local CFT

  • Datum: 2017-12-13 kl 14:30
  • Plats: A73121
  • Föreläsare: Vyacheslav Rychkov (IHES and CERN)
  • Kontaktperson: Fabrizio Nieri
  • Seminarium