Provföreläsning: Corrioliskraft

  • Datum: –13.20
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal Å2001
  • Arrangör: Avdelningen för kärnfysik, institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Stefan Leupold
  • Föreläsning

Alla intresserade, framförallt studenter, är mycket välkomna!