Institutionen för fysik och astronomi

Seminarium i teoretisk fysik

  • Datum: 24 maj, kl. 11.00–12.00
  • Plats: A73121
  • Föreläsare: Elli Pomoni (DESY)
  • Kontaktperson: Fabrizio Nieri
  • Seminarium