Seminarium: Pattern recognition by describing mixtures with simplexes

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å80101
  • Föreläsare: Jakob Spiegelberg
  • Arrangör: Avdelningen för materialteori, institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Samara Keshavarz
  • Seminarium