Institutionen för fysik och astronomi

Utbildning: Upprop kandidatprogrammen i fysik

  • Datum: 27 augusti, kl. 10.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å80121
  • Kontaktperson: Matthias Weiszflog och Rabab Elkarib
  • Utbildning