Institutionen för fysik och astronomi

Utbildning: Upprop ämneslärarprogrammet i fysik och matematik

  • Datum: 27 augusti, kl. 10.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å80121
  • Kontaktperson: Cecilia Gustavsson och Rabab Elkarib
  • Utbildning