Institutionen för fysik och astronomi

Utbildning: Upprop masterprogrammen i fysik

  • Datum: 30 augusti, kl. 10.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å80109
  • Kontaktperson: Andreas Korn
  • Utbildning