Institutionen för fysik och astronomi

Seminarium i materialteori: Differences between LDA+U and LSDA+U

  • Datum: 15 juni, kl. 12.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 80101
  • Föreläsare: Yaroslav Kvashnin
  • Arrangör: Avdelningen för materialteori, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Samara Keshavarz
  • Seminarium