Institutionen för fysik och astronomi

Utdelning av Kai Siegbahnpriset

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Siegbahnsalen
  • Kontaktperson: Svante Svensson, Nils Mårtensson
  • Prisutdelning

Kai Siegbahnpriset inrättades 2009 av Nuclear Instruments and Methods A. Denna vetenskaplig tidskrift hade under decennier Kai Siegbahn som editor.

”The Prize, established in 2009 in honor of the founder of Nuclear Instruments and Methods A, Kai Siegbahn, aims to recognize and encourage outstanding experimental achievement in synchrotron radiation research with a significant component of instrument development. Particular preference will be given to the development of synchrotron radiation spectroscopies.”

Namnet på årets pristagare kommer att offentligöras några veckor innan prisceremonin.

Tidigare på dagen arrangeras ett evenemang för allmänheten och särskilt för gymnasister på naturvetenskaplig linje, ”Kai Siegbahns nobelprisbelönta forsknings betydelse för utveckling av ett modernt miljövänligt energisystem”.

2018 års utdelning av Kai Siegbahnpriset äger rum i Siegbahnsalen på Ångströmlaboratoriet.