Samverkan: Pi-dagen: Vilka frågor ställer vetenskapspersoner sig själva?

2019-01-14

Armemuseum, Stockholm, 2019-03-14