Institutionen för fysik och astronomi

Institutionen för fysik och astronomi

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress: Box 516, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 5952
Fax: 018-471 5999

Prefekt/motsv:

Bitr. prefekt :

Studierektor grundnivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Administrativ samordnare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

IT-ansvarig:

Webmaster: