Institutionen för fysik och astronomi

Mer om institutionen

Institutionen för fysik och astronomi är Uppsala universitets näst största institution, med 360 anställda, fördelade på 11 avdelningar. 

Institutionen för fysik och astronomi ligger i Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Institutionen bildades den 1 januari 2010 genom en sammanslagning av institutionen för fysik och astronomi och institutionen för fysik och materialvetenskap.

Två nobelpris i fysik har tilldelats institutionen till Manne och Kai Siegbahn.