Institutionen för fysik och astronomi

Institutionsstyrelse för institutionen för fysik och astronomi

Institutionsstyrelsens regleras av Arbetsordning för Uppsala universitet UFV 2015/1342

Institutionsstyrelsen består av prefekten, som är ordförande, 4−6 ledamöter som utses av lärare och forskare, en ledamot som utses av teknisk-administrativ personal och tre ledamöter som utses av studenterna. Antalet ledamöter som utses av lärare och forskare beslutas av institutionsstyrelsen inför kommande mandatperiod. För ledamöterna får suppleanter utses. Dessa kan vara personliga suppleanter eller gruppsuppleanter. Institutionsstyrelsen beslutar om suppleanternas närvaro- och yttranderätt samt möjlighet att få skiljaktig mening antecknad till protokollet.

Ledamöter som utses av studenterna utses enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009:769). Övriga ledamöter utses genom val.

Den ställföreträdande prefekten är prefektens personliga suppleant i institutionsstyrelsen med ständig närvaro- och yttranderätt och fungerar som ordförande vid förfall för prefekten.

Den nuvarande institutionsstyrelsen tillträdde 1 jan 2016. Mandatperioden för ledamöter och suppleanter är tre år. Ledamöter som utses av studenterna, utses för en mandatperiod om högst ett år i taget. 

Ledamöter

 • Olof Karis, prefekt och ordförande
 • Mattias Klintenberg, lärare/forskare
 • Rikard Enberg, lärare/forskare
 • Richard Brenner, lärare/forskare
 • Jan-Erik Rubensson, lärare/forskare
 • Lars Hermansson, teknisk/administrativ personal
 • Fredrik Johansson, doktorand
 • Ida Källqvist, doktorand
 • Josefin Grundström Lindqvist, studentrepresentant

Suppleanter

 • Gabriella Andersson, ställföreträdande prefekt och prefektens personliga suppleant i institutionsstyrelsen
 • Petra Jönsson, lärare/forskare
 • Elin Bergeås Kuutman, lärare/forskare
 • Allan Hallgren, lärare/forskare
 • Michael Österlund, lärare/forskare
 • ​Marja Fahlander, teknisk/administrativ personal
 • Franz Adlmann, doktorand
 • Vakant, studentrepresentant

Närvaro och yttranderätt

 • Mattias Klintenberg, studierektor forskarutbildningen
 • Lisa Freyhult, studierektor grundutbildning
 • Cecilia Gustavsson, studierektor grundutbildningen
 • Johan Larsson, studierektor tekniskt-naturvetenskapligt basår

Närvaro​rätt

 • Camilla Thulin, informatör