Department of Physics and Astronomy

Research Funding

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning publicerade den 7 februari 2018 beslut om finansiering i utlysningen ”SSF – Material för energitillämpningar”, där institutionen för fysik och astronomi är huvudsökande i ett projekt och medsökande i ett annat och tilldelas 63,5 miljoner kronor för en femårsperiod.

Läs mer om SSF – Material för energitillämpningar 2018

Grants to Research for Sustainable Global Development of the Swedish Research Council

The Swedish Research Council took on December 7, 2017 decision on Swedish Research Links within the field development research. One of the grants goes to Biplab Sanyal at the Division of Materials Theory.

The Swedish Research Links within development research concerns Swedish Research of particular relevance for lower middle income countries. Grants are given to research of highest scientific quality within all scientific areas and the research shall contribute to create conditions for better living conditions for people living in poverty and oppression and contribute to a fair and sustainable global development. 

Read more about grants to research for sustainable global development of the Swedish Research Council

Energimyndigheten

Energimyndigheten fattade den 30 november 2017 beslut om projektbidrag inom utlysningen ”Energiriktad grundforskning”, som är en gemensam satsning mellan Energimyndigheten och Vetenskapsrådet. Två projekt från institutionen för fysik och astronomi tilldelades medel.

Läs mer om projektbidrag inom energiriktad grundforskning 2017

Research Infrastructures from The Swedish Research Council 2017

The Swedish Research Council decided on 20 September 2017 to finance six research infrastructures of national interest with the main applicant or fellow applicants at the Department of Physics and Astronomy.

Research Infrastructures from The Swedish Research Council 2017

European Research Council

Två forskare vid avdelningen för materialteori vid institutionen för fysik och astronomi tilldelades 2017 års ERC Starting Grants från det europeiska forskningsrådet, ERC. Totalt 406 forskningsprojekt inom EU varav 16 projekt vid svenska lärosäten tilldelas totalt 605 miljoner euro.

Läs mer om European Research Council

Knut and Alice Wallenberg Foundation Project Grants

The Knut and Alice Wallenberg Foundation granted in 2018 in total 640 million SEK in project grants for 2018 to 22 research projects which where assessed to hold the highest international standards and have the opportunity to lead to future scientific breakthroughs. The Department of Physics and Astronomy was main applicant in two and fellow applicant in one of these projects that was granted in total 78.5 million SEK during five years.

Read more about the Knut and Alice Wallenberg Foundation Project Grants 2018

The Knut and Alice Wallenberg Foundation granted in 2017 in total 560 million SEK in project grants for 2017 to 18 research projects which where assessed to hold the highest international standards and have the opportunity to lead to future scientific breakthroughs. The Department of Physics and Astronomy was fellow applicant in one of these projects that was granted 35.2 million SEK during five years.