Institutionen för fysik och astronomi

Finns det enbart stjärnor i Vintergatan?

2016-01-28

Finns det bara stjärnor i vintergatan? Om inte, vad finns det mer?

Frågan ställdes 2016-01-28.

Nej, I Vintergatan finns också en hel del gas och pyttesmå “stoftpartiklar” som man kan se som ljusa och mörka nebulosor. Ur gasen och stoftet “föds” hela tiden nya stjärnor. När stjärnorna “dör” så skickar de ut gas och stoft tillbaks i Vintergatan som sen kan vara med när nya stjärnor föds. 

Nebulosan Thor's helmet. Foto: ESO.

Bilden visar en massa stjärnor (prickarna - OBS: strålarna på de ljusa stjärnorna är inte verkliga utan de skapas i själva teleskopet som tagit bilden) men också tunn ljus gas med olika färger. De mörka “smutsiga” stråken framför den ljusa gasen är ljust enorma mängder av stoftpartiklar som skymmer bort ljus från gas och stjärnor som ligger bakom. Det finns också väldigt mycket av något som vi inte kan se och som vi ännu inte vet vad det är - det kallas för “Mörk materia” därför att det inte alls syns.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Fler frågor

Ställ en fråga till forskare i fysik och astronomi

Har du en fråga om astronomi eller fysik så kan du ställa den till våra forskare, som svarar på dem i mån av tid. Forskarna har tyvärr inte möjlighet att svara på skoluppgifter.

Ett urval av frågorna besvaras och presenteras sedan på sidan.


captcha

* = Obligatoriska fält