Department of Physics and Astronomy

Information om Minor Field Studies

  • Date: 9/19/2017 at 4:00 PM 6:00 PM
  • Location: Universitetsförvaltningen Plantskolan (nivå K1), Segerstedthuset, Dag Hammarskjöldsväg 7
  • Lecturer: Jonathan Schalk
  • Website
  • Organiser: Internationella kansliet
  • Contact person: Jonathan Schalk
  • Studentevenemang

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 26 veckor.