Utbildning: Repetitionskurs Elektromagnetism I

  • Date:
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Å2002
  • Lecturer: Max Wolff
  • Organiser: Institutionen för fysik och astronomi
  • Contact person: Max Wolff
  • Utbildning

Institutionen för fysik och astronomi ger ett antal repetitionskurser för de som har missat ordinarie tentamen. Kurserna ges veckorna innan omtentamenstillfällena.

Elektromagnetism I

Repetitionskursen ges 13-17 augusti, med tentamen 21 augusti, och innehåller repetition av:

- Elektromagnetism I, 1FA514
- Eldelen av Elektromagnetism och vågrörelselära, 1FA528
- Delar av (ungefär hälften) av Elektromagnetism 1FA603
 
Lärare: Max Wolff
 
 
 
Anmälan till omtentamen görs i Studentportalen, där du också hittar information om tid och plats för tentamen.