Institutionen för fysik och astronomi

Upprop: Kandidatprogrammet i fysik och ämneslärarprogrammet i fysik och matematik

  • Datum: 21 augusti, kl. 10.00–11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å80101
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Rabab Elkarib
  • Telefon: 018-471 3245
  • Utbildning