Institutionen för fysik och astronomi

Upprop Tekniskt-Naturvetenskapligt basår för nyanlända

  • Datum: 21 augusti, kl. 09.00–11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å11167
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Johan Larsson
  • Utbildning

Upprop för Tekniskt - Naturvetenskapligt basår för nyanlända.

Upprop för Tekniskt - Naturvetenskapligt basår (inkl. nyanlända) äger rum onsdagen den 23/8 kl.09.00 i Häggsalen, Ångströmlaboratoriet.