Institutionen för fysik och astronomi

Utbildning: Upprop för Masterprogrammet i fysik

  • Datum: 25 augusti, kl. 10.00–12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å80109
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Andreas Korn
  • Utbildning

Upprop för Masterprogrammet i fysik.