Institutionen för fysik och astronomi

Utbilning: Mottagningslunch för Kandidatprogrammet i fysik och Ämneslärarprogrammet i fysik och matematik

  • Datum: 24 augusti, kl. 12.00–13.00
  • Plats: Polacksbacken ITC6140
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Rabab Elkarib
  • Studentevenemang