Institutionen för fysik och astronomi

Utbilning: Mottagningslunch för Kandidatprogrammet i fysik och Ämneslärarprogrammet i fysik och matematik

  • Datum: 2017-08-24 kl 12:00 13:00
  • Plats: Polacksbacken ITC6140
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Rabab Elkarib
  • Studentevenemang