Institutionen för fysik och astronomi

Utbildning: Basårsdagen för Tekniskt-naturvetenskapligt basår

  • Datum: 30 augusti, kl. 10.00–13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Södra entrén
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Johan Larsson
  • Utbildning

Kick-off för studenter på Tekniskt-naturvetenskapligt basår.