Institutionen för fysik och astronomi

Utbytesstudier: Studera vid UUs spansktalande partneruniversitet.

  • Datum: 05 oktober, kl. 11.00–13.00
  • Plats: Segerstedthuset, Studenttorget, Entréplan Dag Hammarskjöldsväg 7
  • Föreläsare: Internationella kansliet
  • Webbsida
  • Arrangör: Internationella kansliet
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Studentevenemang

Vill du läsa kurser under en eller två terminer vid något av våra spansktalande partneruniversitet? Kom och prata om dina möjligheter till utbytesstudier i ett spansktalande land.